Beheer van het natuurgebied Honegem

Natuurstreefbeeld

Het door de Vlaamse gemeenschap goedgekeurde beheersplan wordt minitieus gevolgd.
Monitoring waakt over een goede gang van zaken.

Neem contact op indien je meer informatie wenst over het beheersplan en natuurstreefbeeld van het gebied Honegem.