Bescherming van natuurgebied Honegem

Dubbele bescherming: Vlaams en Europees

Om historische, estetische en wetenschappelijke redenen werd in 1992 te Honegem meer dan 100 ha landschap geklasseerd (grondgebied Erpe-Mere, Lede en Aalst).
Daardoor zijn er aan de eigenaars en grondgebruikers beperkende regels van toepassing.

Om de natuurwaarden nog beter te beschermen en nog te verhogen startte Natuurpunt in 1992 met een aankoop- en beheerproject voor Honegem. Het beheerde natuurreservaat is eigendom van de vereniging Natuurpunt vzw en wordt beheerd door de werkgroep Honegem (ex-Wielewaal).
Het reservaat Honegem is momenteel 45 hectare groot, en is sedert 1996 erkend door de Vlaamse overheid, waardoor er een beheersplan is goedgekeurd met een resultaatsverbintenis.
Het reservaat bestaat uit weiden en meersen, enkele bosjes en oude turfputten.

Sedert 2001 is Honegem ook een Europees Habitatrichtlijngebied. Daarmee is er een Europese bescherming voor Honegem voor meer dan 140 ha. Dit betekent dat de Vlaamse regering en Europa hiermee beslist hebben dat Honegem 'voorgoed' bestemd is voor de natuur !