Fauna & Flora van Honegem

Hotspot voor amfibieën !

De weiden, moerassen en bossen van Honegem herbergen uitermate veel soorten dieren. Een studie heeft in de jaren 90 van de vorige eeuw de broedvogels geïnventarseerd.
Daarnaast leven er vele soorten ongewervelden, beschermde amfibieën en ook enkele wilde zoogdieren.
Enkele belangrijke en typische soorten zijn:
- kamsalamander
- ijsvogel
- oranjetipvlinder
- bloedrode heidelibel
- dodaars
- vinpootsalamander
- haas
- steenuil

Als je wil weten welke vogelsoorten er broeden, bekijk dan online het studiewerk van de VOGELS van Honegem hieronder. Met verspreidingskaartjes, tekst en uitleg, ook voor gevorderden.