NIEUWS

 

Meer info

 

TIJDLIJN 25 jaar NIEUWS :

 • 1992: ongeveer 100 hectare van het gebied Honegem wordt beschermd als Landschap onder de naam Honegem-Solegem-Sint-Apollonia, omwille van de natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en esthetische waarden. Het beschermde landschap bevindt zich op het grondgebied van de stad Aalst en de gemeenten Erpe-Mere en Lede.
 • 1992: natuurvereniging De Wielewaal (later Natuurpunt vzw) start een natuurbeschermingsproject in het gebied door percelen aan te kopen en ze te beheren in functie van de natuurwaarden. De projectnaam wordt Honegem.
 • 1996: in samenwerking met de 3 gemeenten worden infoborden geplaatst op de toegangswegen om meer bekendheid te geven aan de bescherming als landschap en er de gebruikers te wijzen op de meerwaarden en verbodsbepalingen.
 • 1999: het natuurproject Honegem wordt erkend als natuurreservaat.
 • 2000: de planten-inventarisatie en het studierapport De Flora van Honegem wint de prestigieuze Emiel Van Rompaey-prijs van de Nationale Plantentuin.
 • 2001: Honegem wordt aangemeld voor 140 hectare als Europees Habitatrichtlijngebied voor de beek-begeleidende bossen, de bijzondere graslanden en de kamsalamander.
 • 2002: wandelwegen met 15 infoborden worden aangelegd en een wandelfolder wordt uitgegeven ter gelegenheid van 10 jaar project Honegem. Minister Dua komt het wandelpad plechtig openen in aanwezigheid van 200 deelnemers.
 •  2012: 20 jaar natuurgebied Honegem wordt gevierd in het kasteelpark Terlinden te Aalst met 300 wandelaars. Een nieuwe wandelfolder wordt uitgegeven en extra infoborden worden bijgeplaatst.
 • 2015 en 2016: er wordt fors geïnvesteerd in de realisatie van een poelennetwerk in functie van de paraplusoort de kamsalamander, via betoelaging van de provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaams gewest en de gemeenten.
 • 2017: Natuurpunt beheert 45 hectare natuurreservaat.
 • 2017: 25 jaar natuurgebied Honegem wordt feestelijk gevierd met een Open poelendag met wandeling voor het grote publiek door het gebied langs de nieuwe poelen en de andere landschappelijke en natuurwaarden.