Fauna & Flora van Honegem

Meer dan 400 soorten planten !

De weiden, moerassen en bossen van Honegem herbergen uitermate veel soorten planten. Een studie heeft in de jaren 90 van de vorige eeuw niet minder dan 415 soorten geïnventariseerd.
Enkele belangrijke en typische soorten zijn:
- kleine ratelaar
- wegedoorn
- eenbes
- bosgeelster
- blauwe knoop
- dagkoekoeksbloem
- grote lisdodde
- pinksterbloem
- paarse schubwortel
- waterviolier

Als je wil weten welke soorten er groeien, bekijk dan online het bekroonde studiewerk van de FLORA van Honegem hieronder. 415 verspreidingskaartjes, tekst en uitleg, ook voor gevorderden.
Bekroond met de Van Rompaey-prijs voor Plantkunde 2000 (Nationale Plantentuin, Meise).