Werkgroep Honegem

Vrijwilligerswerk voor iedereen

Het natuurgebied wordt beheerd door de werkgroep Honegem van de natuurvereniging Natuurpunt vzw
Met het winteruur wordt er regelmatig vergaderd.
Elk weekend zijn er wel klusjes of beheerswerken uit te voeren.
Contacteer ons als je wil meewerken.

Doelstellingen van de Werkgroep Honegem:
- uitbreiding van het natuurreservaat Honegem
- realisatie van het natuurbeheerplan in functie van het landschappelijk en ecologisch streefbeeld
- studie van het Beschermde Landschap en omgeving
- sensibilisatie en educatie